Brobygning for elever i 9. eller 10. klasse

Vores 2 og 3 dages brobygningsforløb er for dig, der går i 9. eller 10. klasse og har lyst til at prøve at gå på stx eller hf.

Gældende for alle vore brobygningsforløb
Du vil blive undervist i klasser kun med brobyggere, men du vil også få mulighed for at observere nuværende elevers helt almindelige undervisning. Ud over undervisningen vil du møde nuværende elever, der fortæller dig om dagligdagen på skolen, og endelig kommer du også til at møde en studievejleder, der fortæller dig om uddannelsernes opbygning og de muligheder, du har, hvis du vælger stx eller hf.

Der undervises hver dag fra 08:00 – 13:15, og tilmelding til brobygningsforløbene sker via den UU-vejleder, der er tilknyttet din skole.

Forløbene i stx for 10. klasses elever er nuanceret, så du kan vælge ud fra dine interesser:

  • naturvidenskab/samfundsviden eller
  • sprog/musik/kreative fag

Forløbene i stx for 9. klasses elever er tilrettelagt, så du bliver præsenteret for en bred vifte af de fag, du vil møde på Thisted Gymnasium.

På forløbene i hf  vil du – ud over de almindelige fag – blive præsenteret for de forskellige fagpakker vi udbyder. En fagpakke giver mulighed for at tone din hf i retning af uddannelser inden for fx politi, sygepleje, pædagogik, militær, it m.m.

 

Introkurser for elever i 8. klasser

Vores introkurser varer én dag og er for dig, der går i 8. klasse og har lyst til at snuse til hverdagen og undervisningen på stx eller hf. Introduktionsdagen skal give dig mulighed for at afprøve, om stx eller hf er den vej, du skal vælge at gå efter 9. eller 10. klasse.

Der undervises  fra 8:15 – 13:15, og tilmelding til introkurser sker via den UU-vejleder, der er tilknyttet din skole.

Persondataforordningen – information til elever på brobygning og introkurser

I henhold til persondataforordningen har du krav på at blive informeret om dine rettigheder i forbindelse med, at vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger.
Vi modtager dine kontaktinformationer og dit CPR-nr. fra https://unoung/, og opbevarer dem på skolens kontor.
Ønsker du mere information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du og dine forældre/værger henvende dig på skolens kontor. Her vil du også kunne få oplyst, hvilke rettigheder du har i den forbindelse.