Matematik A, Fysik B og Kemi B

Ud over studieretningsfagene omfatter undervisningen på denne studieretning de samme samfundsfaglige, humanistiske og kunstneriske fag som på de øvrige studieretninger. Studieretningsfagene hører naturligt sammen, og det giver optimale muligheder for samarbejde fagene imellem.

Undervejs i dit gymnasieforløb vil du komme til at arbejde med mange udfordrende og spændende projekter indenfor energi, teknologi, astronomi, matematisk modellering og materialekendskab. Nogle af de emner du vil stifte bekendtskab med bliver bølgelære, radioaktivitet, mekanik, kosmologi, syre-/basekemi, organisk kemi. Mere specifikke tværfaglige projekter kunne være:

  • Luftballoner
  • Grøn energi
  • Beregning af afstande i verdensrummet
  • Virksomhedssamarbejde om materialeegenskaber
  • Det skrå kast med og uden luftmodstand.

De projekter, som du kommer i berøring med, veksler mellem teori og praksis. Du kommer altså op fra stolene og ind i laboratoriet. Der udføres mange forsøg, men ikke uden at der er et solidt fundament opbygget for at forstå principperne i forsøgene. Til forsøgene anvendes en stor variation af analysemetoder og moderne apparatur. Hvis skolens apparatur ikke rækker, vil ekskursioner til universiteter, forskningslaboratorier, virksomheder og andet godt blive aktuelle. Besøgene kan også planlægges i forbindelse med en længere studietur.

På denne studieretning skal du løfte et fag fra B–niveau til A-niveau. Det kan være engelsk, fysik, kemi eller evt. tysk. Ud over studieretningsfagene findes der 2 frie valgfagsmoduler, som det ikke er nødvendigt at bruge til fag, der kræves for at få adgang til videregående studier. Disse moduler er altså til rådighed til fag, der har din særlige interesse.

 

Fremtidsmuligheder

Denne studieretning åbner op for et maksimalt antal muligheder for videre studier. Den giver f.eks. adgang til næsten alle uddannelser inden for områderne naturvidenskab, ingeniørvidenskab, sundhedsvidenskab og de grønne videnskaber, hvor der stilles krav om matematik og flere naturvidenskabelige fag på høje niveauer (enkelte studier kræver, at du vælger fysik på A-niveau). Denne retning giver desuden uden yderligere valgfag adgang til alle andre videregående studier bortset fra nogle få sprogfag, der kræver et bestemt sprog på A-niveau.

Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med de forskellige studieretninger.
I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende studieretningsfag der er i denne studieretning.
Desuden skal der vælges et af de sprog, som Thisted Gymnasium udbyder – se den skematiske oversigt ovenfor. Den skematiske oversigt viser også, om der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag i studieretningen. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

Fysik og kemi på højt niveau

Flyer

Vi har lavet en lille flyer, hvor du kan læse mere om denne studieretning.

 

Læs mere

Tidligere og nuværende elever udtaler

Jeg valgte en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig blev jeg rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgte HF, fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg valgte netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg valgte den kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk rustede mig fremtiden inden for musikken og jeg styrkede færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel