Biologi A – Kemi B

Undervejs i dit gymnasieforløb vil du blive præsenteret for mange udfordrende og spændende projekter indenfor sundhed, medicin, fødevarer, miljø og bioteknologi. Det kan være projekter så som:

  • Retsmedicin
  • Livsstilssygdomme som diabetes II og fedme
  • Biologiske målinger i Nationalpark Thy
  • Ølbrygning
  • Miljøforurening

De projekter, som du kommer i berøring med, veksler mellem teori og praksis. Du kommer altså op fra stolene, ind i laboratoriet og/eller ud i naturen, med hænderne placeret imellem kolber og jordprøver. Der udføres mange forsøg, men ikke uden at der er et solidt fundament opbygget for at forstå principperne i forsøgene. Til forsøgene anvendes en stor variation af analysemetoder og moderne apparatur. Hvis skolens apparatur ikke rækker, vil ekskursioner til universiteter, forskningslaboratorier, virksomheder og andet godt blive aktuelle. Besøgene kan også planlægges i forbindelse med en længere studietur.

Gennem undervisningen bliver du også i stand til at tage stilling til væsentlige problemer i samfundsdebatten, som f.eks. sundhed, genteknologi og miljøproblemer, og du opnår viden, så du kan træffe dine egne velbegrundede valg af livsstil.

På denne studieretning skal du løfte et fag fra B–niveau til A-niveau. Det kan være matematik, kemi, engelsk eller evt. tysk. Hvis du ønsker en videregående uddannelse indenfor specielt naturvidenskab er matematik på A-niveau ofte et adgangskrav. Ud over studieretningsfagene findes der 2 frie valgfagsmoduler, som det ikke er nødvendigt at bruge til fag, der kræves for at få adgang til videregående studier. Disse moduler er altså til rådighed til fag, der har din særlige interesse.

Fremtidsmuligheder

Studieretningen giver et solidt naturvidenskabeligt fundament til at studere videre til f.eks. jordemoder, sygeplejeske eller miljøteknolog. I studieretningen skal du vælge mellem forskellige valgfag, og med den rette kombination af disse åbner studieretningen også op for, at du kan studere videre til biolog, læge, ingeniør, agronom, dyrlæge, farmaceut, og de fleste andre naturvidenskabelige uddannelser.

Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med de forskellige studieretninger.
I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende studieretningsfag der er i denne studieretning.
Desuden skal der vælges et af de sprog, som Thisted Gymnasium udbyder – se den skematiske oversigt ovenfor. Den skematiske oversigt viser også, om der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag i studieretningen. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.
Klik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

 

Fysik og kemi på højt niveau

Flyer

Vi har lavet en lille flyer, hvor du kan læse mere om denne studieretning.

Klik her

Tidligere og nuværende elever udtaler

Jeg valgte en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig blev jeg rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgte HF, fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg valgte netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg valgte den kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk rustede mig fremtiden inden for musikken og jeg styrkede færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel