Samfundsfag A og Engelsk A

  • Hvorfor har danskere og amerikanere forskellige opfattelser af Barack Obama?
  • Hvordan fordeler man samfundsgoderne i Danmark og i England?
  • Hvilke forskelle er der på danske-, engelske og amerikanske film?

Det er blot nogle af de spørgsmål, du kan forvente at blive stillet overfor i undervisningen på denne studieretning. Du kender det engelske sprog fra grundskolen og fra film og andre medier. På denne studieretning skal du fordybe dig i kultur og samfund i engelsksprogede lande og Danmark, og du bliver helt sikkert klogere på både dig selv og din omverden.

Så hvis du kunne tænke dig at undersøge nogle af de forestillinger og vilkår, der særligt optager os som mennesker i det senmoderne samfund, er denne studieretning måske noget for dig. Du får også mulighed for selv at foretage mindre undersøgelser ved hjælp af forskellige metoder, fx interview, spørgeskemaer og observation.

Ud over studieretningsfagene findes der to frie valgfagsmoduler, som det ikke er nødvendigt at bruge til fag, der kræves for at få adgang til videregående studier. Disse moduler er altså til rådighed til fag, der har din særlige interesse.

 

Eleverne hjælper hinanden med lektierne

Fremtidsmuligheder

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser; især inden for humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne (kræver dog matematik på B-niveau). Den kvalificerer ikke direkte til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m.

Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med de forskellige studieretninger.
I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende studieretningsfag der er i denne studieretning.
Desuden skal der vælges et af de sprog, som Thisted Gymnasium udbyder – se den skematiske oversigt ovenfor. Den skematiske oversigt viser også, om der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag i studieretningen. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet ug.dk

Flyer

Vi har lavet en lille flyer, hvor du kan læse mere om denne studieretning.

Klik her

Tidligere og nuværende elever udtaler

Jeg valgte en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig blev jeg rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgte HF, fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg valgte netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg valgte den kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk rustede mig fremtiden inden for musikken og jeg styrkede færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel