Sprog og Internationale Studier

Studieretningen Sprog og Internationale Studier er for dig, der er glad for sprog og synes, det er spændende at forstå, hvordan mennesker tænker i forskellige dele af verden.

Studieretningen giver dig mulighed for at kombinere engelsk med et andet moderne verdenssprog, og her kan du vælge mellem fransk, spansk og tysk. De to sprog kombineres med latin, så du får den bedste forudsætning for at forstå ordenes oprindelse og sprogenes sammenhæng. Der er nemlig rigtig mange ord, som går igen fra det ene sprog til det andet, og det hjælper dig til at blive rigtig god til at udtrykke dig, både når du skriver, og når du taler.

Jo mere man beskæftiger sig med sprog, jo mere forstår man sammenhængen mellem sproget og kulturen i de områder, sproget tales, og derfor er denne studieretning også for dig, der lægger vægt på udsyn og kontakten med verden omkring. I undervisningen arbejder vi med en lang række af emner, der bl.a. berører spørgsmål som det at være ung i verden, finde sin identitet, kulturmøder og blandingskulturer, folkevandringer, sprogenes og kulturernes historie osv.

Vores kilder henter vi mange forskellige steder, og det kan f.eks. være film, litteratur, musik og journalistik, men det kan også være kommunikation med unge andre steder i verden via sociale medier, kontakter i andre lande eller evt. en udvidet studietur.

På denne studieretning har du mulighed for at hæve latin til B-niveau og dermed selv vælge, om du har matematik på C-niveau eller på B-niveau.

Fremtidsmuligheder

Studieretningen Sprog og Internationale Studier giver direkte adgang til en stor vifte af videregående uddannelser, og den er bl.a. relevant, hvis du drømmer om en uddannelse med fokus på samspillet mellem mennesker, kultur og samfund inden for områder som f.eks. undervisning, medier, journalistik, formidling, sprog, oversættelse, antropologi, internationale studier eller ansættelse i virksomheder eller offentlige institutioner med en international profil.

Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med de forskellige studieretninger.
I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende studieretningsfag der er i denne studieretning (du kan selv skifte fransk på A-niveau ud med enten tysk eller spansk, hvis det er et af disse fag, du har valgt)
Den skematiske oversigt overfor viser, om der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag i studieretningen. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på ug.dk

Undervisning foran klassen

Flyer

Vi har lavet en lille flyer, hvor du kan læse mere om denne studieretning.

 

Klik her

Tidligere og nuværende elever udtaler

Jeg valgte en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig blev jeg rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgte HF, fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg valgte netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg valgte den kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk rustede mig fremtiden inden for musikken og jeg styrkede færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel