Ekskursioner/studieture

Det tilstræbes at alle elever på Thisted Gymnasium – stx og hf får mulighed for at deltage i én ekskursion/studietur af flere dages varighed. Der må som udgangspunkt max. være en egenbetaling for turen på 4000 kr. til dækning af rejseudgifter, ophold, entréer. Desuden kan der for de enkelte studieretninger eller hold blive arrangeret én-dagsekskursioner. Disse ekskursioner kan godt strække sig over flere dage, men der vil max. indgå én undervisningsdag. Her vil prisen pr. elev max. være 70 kr. for deltagelse. Se skolens regelsæt i forbindelse med ekskursioner: Rammer_for_studieture_.

I skoleåret 2019-20 er rejseugen for 2g og 2hf uge 17 2020.
Desuden er de sproglige studieretninger i 3g samt kinesisk-holdet i 3g afsted på sprogrejser i løbet af 39 2019
Indbetaling af studieturene sker – efter aftale med de medfølgende lærere – på safeticket.

3b TY-EN, Berlin, Barbara Kalmus Larsen, se program m.v. her

3b FR-EN, Nice, Bent Bryld Gravesen, se program m.v. her

3b SP-EN, Malaga, Charlotte Ranneries, se program m.v. her

3g KI, TheodorWillibald Harbsmeier, se program m.v. her

I skoleåret 2018-19:

2a Dublin, Karina Stevenson og Amra Habibovic, se program, kontaktoplysninger, opholdssted m.v. her og se kompendie her

2b Dublin, Jakob Korsbæk og Thomas Kirkelund, se program, kontaktoplysninger, opholdssted m.v. her

2x og 2y Island, Sabrina Søgaard, Mads Severinsen og Pia Vigsø Lassen, se program, kontaktoplysninger, opholdssted m.v. her

2z Georgien, Bente Bundgaard Larsen og Søren Odgaard Christensen, se program, kontaktoplysninger, opholdssted m.v. her

1p og 1q, Hamburg med Nicolaj Bertelsen og Morten Bo Bertelsen, se program, kontaktoplysninger, opholdssted m.v. her 

Ekskursioner 2017/18: 1p Hamburg, Pia Vigsø Lassen og Ann Bak Middelboe, 2a Athen, Jonas Iuul og Tine Bødtkjer, 2b og 2u Manchester, Anne-Birgit Odgaard, Lars Bille og Tina Trap, 2c og 2z Edinburgh, Gitte Nystrup Jørgensen, Morten Bo Bertelsen og Thomas Kirkelund 2d Dublin, Karina Stevenson og Søren Odgaard Christensen 2v og 2x og 2y Island, Betina Nyborg Tomsen, Anne Juhl Lauridsen, Marc Borg og Rune Therkildsen.   Ekskursioner 2016-17 1p, Hamburg – Pia Vigsø Lassen og Louise Dubillot 2a, Dublin – Karina Stevenson og Tine Bødtkjer 2b og 2u, Bruxelles – Ann Britt Wolsing, Julie Johnsen og Anette Halkier 2c og 2d, Manchester – Lars Bille, Jesper Gravers og Bente B. Larsen 2x, København – Lisbeth Tavs Gregersen og Curt L. Olsen 3a gr/la,København Jonas Iuul & Theodor Willibald Harbsmeier – se program her Ekskursioner 2015/16 1p – Hamburg – Louise Dubillot og Rune Therkildsen 2a – Athen – Lars Bille og Theodor W. Harbsmeier 2b – Gibraltar – Birthe Eisum og Ann Britt Wolsing 2c – København – Anne Grethe Sørensen og Torben Iversen 2d – Dublin – Amra Habibovic og Casper V. Eriksen 2u og 2x – Amsterdam – Tine Bødtkjer, Mads Severinsen og Søren Odgaard Christensen 2y – København – Pia Vigsø Lassen og Jesper M. Gravers