Tidligere elever

Gymnasiet sætter stor pris på, at tidligere elever ønsker at holde kontakten til skolen. Det er dog ikke længere muligt at ajourføre de tidligere offentliggjorte lister med dimittender fra de enkelte årgange. Her skal lyde en opfordring til at oprette facebook-grupper eller lignende.

 

HF´ere på udflugt til Bjørneborg i 1974

Se videoen nedenfor og oplev en udflugt fra gamle dage.

Seniorteutonerne

Thisted Gymnasiums Venner

En forening for tidligere elever og andre med interesse for eller tilknytning til skolen.

Du kan finde os på Facebook.

NB! Medlemskab er gratis.

Send blot en mail til: info@seniorteutonerne.dk

Arrangement for jubilarer
Det er nu en fast tradition, at Seniorteutonerne står som arrangør af en “pakkeløsning” for jubilarer ved dimissionsfesten på gymnasiet. Løsningen må betegnes som en succes, for antallet af jubilarer, der benytter løsningen, stiger støt år for år.

Datoen for dimissionen er altid den sidste fredag i juni. Arrangementet starter traditionen tro kl. 10.00, og startstedet er Thyhallen.

Vi ved, at der fra nu og frem til sommeren vil være hektisk aktivitet med at finde sammen med de tidligere klassekammerater, men vi kan desværre ikke hjælpe med at finde adresserne – prøv evt. på facebook.

Se mere om foreningen på Seniorteutonernes egen hjemmeside.