Studiecenteret

Studiecenteret består af skolens bibliotek og bogdepotet. Der ud over giver et antal pc’ere, eleverne mulighed for at sidde i et forholdsvist stille område og arbejde i frikvartererne. Det er skolens bibliotekar – Regitse Hansen – der står for både biblioteket og bogdepotet. Hendes træffetider kan ses nedenfor.

Søg i studiecenterets samling af bøger – adgangskode er dit cpr.

Studiecentre på Thisted Gymnasium

Bogdepotet

Bogdepotet forestår udlån af klassesæt og enkeltudlån til eleverne.

Åbningstid: dagligt kl. 09.30-11:50.

Udlån foregår normalt ved, at hver elev kvitterer for udlånet på en liste. Udlånet registreres i computeren.

Ved skoleårets slutning udarbejder bogdepotet en afleveringsliste for den enkelte elev. Ved bogafleveringen modtager eleven en kvittering på de afleverede bøger.  Eleven har ansvaret for de lånte bøger, og hæfter for dem, hvis de bliver væk/beskadiget.

Biblioteket

Biblioteket er skolens center for dokumentation og information.
Formålet med aktiviteterne i biblioteket er:

  • At eleverne opbygger kompetencer inden for informationssøgning og krav til dokumentation
  • At skabe et inspirerende og varmt studiemiljø, der giver lyst til at lære

Alle materialerne i studiecenteret er registreret i skolens bibliotekssystem.
Har du brug for lån af skolens materiale, eller anden form for hjælp, så kontakt bibliotekaren, der er på skolen alle dage kl. 8-13.

Bibliotekarens træffetid i studiecenteret er kl. 10-11:50.

Studiecenteret abonnerer på en lang række aviser og tidsskrifter, som enten kan læses på stedet eller lånes med hjem.
Vi har endvidere adgang til forskellige databaser, hvor du kan søge information; f.eks. i forbindelse med opgaveskrivning.

 

 

Elever hos Thisted snakker og holder debat

Studiecenteret

Studiecenterets formål er bl.a. at skabe et inspirerende og varmt studiemiljø, der giver lyst til at lære.