Studiemiljøet

Det er en ganske speciel stemning, der møder een, når man træder ind på skolen. Det store rum er som en banegård, der summer af snak og liv det meste af dagen. Her færdes omkring 600 mennesker i hinandens selskab i et velfungerende fællesskab, der både handler om studier og fritid. Dagligdagens undervisning krydres med fester, arrangementer for hele skolen, fredagscaféer, studieture, workshops og en helt masse andre aktiviteter.

Aktivitetsdag

På skolen er der tradition for at bryde skemaet op en dag i begyndelsen af skoleåret til fordel for den såkaldte aktivitetsdag. Dagen afvikles som en form for idrætsdag med konkurrencer på sportspladsen. Om aftenen afholdes introfest for alle skolens elever og personale.

undervisning thisted gymnasium

Lektiehjælp efter skoletid

Efter skoletid er der ugentligt mulighed for at træffe dine lærere og få lektiehjælp i de såkaldte træffetider. Det er en rigtig god mulighed for at få overblik over sin skolehverdag og deltage i et studiemiljø, hvor man arbejder sammen med lærere og kammerater. Du kan få hul på de skriftlige opgaver, få læst dine lektier, få hjælp til svært fagligt stof, forberede større skriftlige opgaver eller noget helt femte.

Oversigt over tidspunkter, hvor der er lektiehjælp, vil fremgå af Lectio.

Efter skoletid

Billedkunst efter skoletid

Frivillig billedkunst kan bruges til at få gjort ting færdige fra de egentlige billedkunsttimer, eller de kan fx bruges til at lave illustrationer, plakatforslag, et maleri eller en julegave til mormor!

– Der er åbent for alle interesserede.
– Du skal ikke melde dig til.
– Du kan selv bestemme, hvad du vil arbejde med inden for faget.
– Du får hjælp efter dit behov

Musik efter skoletid

– Et tilbud til de elever, som – i samarbejde med en eller flere af skolens musiklærere og ikke mindst med hinanden – har lyst til at fordybe sig lidt mere i dét at spille og synge; – lidt mere seriøst og dybtgående end dét, som den daglige undervisning åbner mulighed for.

Elever hos Thisted går til undervisning

Studiemiljøet

Det er en ganske speciel stemning, der møder een, når man træder ind på skolen. Det store rum er som en banegaard, der summer af snak og liv det meste af dagen.

Idræt efter skoletid

Skolen tilbyder som sædvanlig frivillig idræt i en række discipliner: fodbold, håndbold, basket- og volleyball, badminton og andre idrætsgrene, hvis du og andre ønsker det. Tider for tilmelding og selve aktiviteten vil blive annonceret ved morgensamlingerne og på opslagstavler.