Studievejledning

På Thisted Gymnasium kan du træffe en studievejleder alle ugens dage kl. 08.00-11.30.
Se studievejledernes træffetider her

Gymnasiets kollektive vejledning

Den kollektive vejledning foregår i klassen. Den drejer sig om forhold, der er fælles for grupper af elever:

 • Uddannelsens opbygning og mål.
 • Fag, valgfag, niveauer og tilrettelæggelsesformer.
 • Valgfagenes betydning i forbindelse med senere uddannelse og erhverv.
 • Generelle studiemetoder, hensigtsmæssige læringsvaner og samarbejdsformer.
 • Økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, herunder orientering om regler for tildeling af Statens Uddannelsesstøtte (SU), specialpædagogisk støtte m.v.
 • Uddannelsesinstitutionens studieregler, samt lokalt fastsatte regler af betydning for elevens forhold.


Gymnasiets individuelle vejledning

Den personlige samtale mellem vejleder og elev er en meget central del af studievejledningen. Det kan dreje sig om vejledning i forbindelse med endeligt valg af studieretning, valgfag eller SU ansøgning.
Studievejlederen er den person på skolen, som du altid kan komme til med problemer og spørgsmål af ikke-faglig art. Det kan fx være:

 • økonomiske problemer
 • problemer med familien
 • fysisk eller psykisk sygdom
 • dårlig trivsel i klassen
 • skoletræthed
 • ønske om at flytte hjemmefra og finde bolig

Faglærerne har ofte travlt og forlader hurtigt klasseværelset, når det har ringet, og som elev kan det derfor være svært at finde den rette situation til at indlede en mere personlig samtale med læreren. Derfor er der studievejledere på skolen. De er der, for at du aldrig skal være i tvivl om, at skolen også interesserer sig for dine mere personlige problemer, og at vi vil gøre vores bedste for at hjælpe og vejlede dig. Hvad du fortæller studievejlederen kommer ikke videre, med mindre du selv ønsker det.

Studievejlederne har:

 • tid til personlige samtaler
 • erfaring med samtaler om mange forskellige problemer
 • viden om mange forhold vedrørende livet på skolen
 • erfaring med undervisning
 • erfaring med forholdet mellem lærer og elev
 • kontakt til klassens lærere
 • kontakt til andre, der kan hjælpe fx psykologer, socialrådgivere og læger.
 • tavshedspligt.

Eksamenstræning

Skolen tilbyder kurser til eksamenstræning, læs mere her.

Læsevejledning

Har eleverne brug for støtte til at læse, skrive eller generelle staveproblemer, så står vores læsevejledere klar til at hjælpe. Læs mere her.

Matematikvejledning

Har du udfordringer med matematik og tal? Så står matematikvejlederen Betina klar til at hjælpe. Læs mere om dette her.

Studievalg Danmark, Center Nordjylland

Flere gange i løbet af et skoleår vil der være arrangementer for eleverne med henblik på fremtidige studier og uddannelser. Denne del af vejledningen varetages af studievalgvejleder Jannie Brunø.
Jannie Brunø kan kontaktes på mail: jbr@studievalg.dk eller på tlf. 9940 3908.
Desuden kan eleverne booke en tid ved Jannie Brunøs faste tider på skolen på https://www.ug.dk/studievalg/studievalgnordjylland

Hjælp til computeren

Som ny elev får du en introduktion til, hvordan skolens it er skruet sammen. Måske glemmer du noget undervejs? Måske er din computer stået af det trådløse net? Måske vil du have hjælp til opsætning af udprint? Der kan være så meget! Under menupunktet Studiemiljø finder du en række vejledninger – nogle som videoer – så du selv kan løse dit problem. Men rækker vejledningerne ikke, er du velkommen til at henvende dig til skolens IT-ansvarlige Orla Poulsen på mail op@thisted-gymnasium.dk.

Skolens mentorer

Thisted gymnasium er også i besiddelse af en mentorordning, der hjælper skolens elever der mistrives eller er frafaldstruede. Læs mere her

Skolens tutorer

Ved følgende link kan du læse meget mere om, hvordan det er at være tutor på Thisted gymnasium. Læs mere her

Psykologen

Alle elever på skolen, der har behov for psykologhjælp i forbindelse med personlige og familiære problemer eller problemer relateret til livet på skolen, er velkomne til at henvende sig til skolens psykolog Tove Søgaard Kristiansen.
Tidsbestilling til konsultationer kan ske på: tsk.psykolog@gmail.com  eller på tlf. 2126 4835. Hvis der er telefonsvarer på, så opgiv venligst navn og telefonnummer, så ringer psykologen tilbage, når hun har tid.

Psykologen er på gymnasiet kl. 9.30-13.00 i alle ulige uger, dvs. på følgende datoer i efteråret 2019:
29. august
12. september
26. september
3. oktober (lige uge)
24. oktober
7. november
21. november
5. december
19. december
Psykologen har kontor på studievejledergangen.

Gymnasiepræsten Mariann Dyhrberg Christensen

Aalborg stift har besluttet, der skal være en håndfuld præster tilknyttet diverse gymnasier i stiftet – og et af de steder er Thisted.
Præsten kan kontaktes omkring mange forskellige spørgsmål: noget i privatsfæren, noget omkring undervisningen eller noget helt tredje.
Mariann Dyhrberg Christensen vil løbende være til stede på gymnasiet, og der vil blive opslået, hvor og hvornår hun kan findes.
Der ud over kan hun kontaktes på Præstebakken 4, 7730 Hanstholm, tlf. 97965012, e-mail mdc@km.dk

undervisning thisted gymnasium

Studievejledningen

Hos studievejledningen kan du få vejledning til både personlige og faglige problemstillinger