Eksamenstræning?

Er du mere end almindelig nervøs til eksamen?

Det er en sund og fornuftig reaktion at blive nervøs til eksamen. Det ekstra adrenalin, kroppen producerer, skal hjælpe dig til at producere noget ekstra. Men hvis din nervøsitet bliver så voldsom, at du bliver virkelig bange, eller den sorte klap går ned, har du et problem. Men det er heldigvis et problem, der kan gøres noget ved …

For elever med udpræget eksamensnervøsitet eller eksamensangst afholdes der i hvert skoleår kurser. Tilmelding til kurserne skal ske via egen studievejleder. Tidspunkterne offentliggøres via skolens Intranet.