Mentorordning

Mentorordningen indgår som en del af indsatsen for at sikre fastholdelse af elever, der mistrives eller er frafaldstruede. Øvrige aktører er henholdsvis studievejleder, ledelsesrepræsentant og klassekoordinator for den enkelte klasse og endelig skolens tilknyttede psykolog.
Mentor fungerer som ressourceperson for elever med brug for særlig opmærksomhed i en kortere eller længere periode. Mentor skal gennem samtaler støtte elevens trivsel og læring og derigennem medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for fastholdelse i uddannelse. Mentor skal kunne støtte en erkendelsesproces uden at forcere.
Mentor har tavshedspligt. Efter ca. to måneder giver mentor en kortfattet mundtlig tilbagemelding til ledelsesrepræsentanten med ansvar for mentorordningen: Hvordan går det? Herunder mødefrekvensen.
Mentor udpeges af ledelsesrepræsentanten i elevens klasse efter forudgående forespørgsel ved den påtænkte mentor. Ledelsesrepræsentanten afholder et kort indledende møde med eleven og mentor.
Mentor har som hovedregel maksimum 4 elever. Der skal dog være mulighed for at dække “akutte behov”.

Mentorerne erfaringsudveksler løbende og efter behov, og gruppen af mentorer mødes min. 2 gange om året. Mentorerne indkalder selv til de to årlige møder.
Nye mentorer skal introduceres til funktionen af mentorgruppen.
I slutningen af skoleåret afholdes statusmøde (mentorer, studievejledere, og ledelse), hvor behov for ændringer i ordningen, efteruddannelse etc. diskuteres. Ledelsen indkalder til det årlige møde.