Plads til at dyrke idræt på højt niveau

Som udgangspunkt er stx en 3-årig ungdomsuddannelse, men den kan gøres 4-årig, hvis du er Team-Danmark godkendt – og foretrækker det. Vi har også mulighed for individuelt at tilbyde supplerende undervisning, hvis du på grund af din idræt mister nogle undervisningstimer.

Hvis du vil have muligheden for at dyrke idræt “i skoletiden” – men ikke er Team-Danmark godkendt – så skal du kontakte os for at lave en individuel aftale.

 

Idræt Thisted Gymnasium

Talentarbejde på TG

På Thisted Gymnasium lægger vi stor vægt på, at løfte vores elevers niveau, uanset hvor eleverne starter fra. For nogle elever betyder det en hjælpende hånd til at få lavet afleveringer, læst lektier eller blive øvet i sine mundtlige færdigheder. For andre betyder det at Thisted Gymnasium opstiller udfordringer på et fagligt niveau, der lægger lidt ud over det sædvanlige.

På Thisted Gymnasium arbejdes der systematisk og struktureret med både talentudvikling og talentpleje. Kort fortalt betyder talentpleje, at vi i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, udfordrer specielt dygtige elever til at blive endnu bedre. Samtidig arbejdes der også målrettet med talentudvikling, hvor hovedfokusset er at hjælpe de elever der mangler det sidst skub til at blive topstuderende, med faktisk at nå dertil.

Thisted Gymnasium fokuserer primært på disse 3 projekter:

Nordjyske gymnasiers talentakademi (STX)
Udvalgt til professionsuddannelserne (HF)
Forskerspire (STX)

Fælles for de tre projekter er, at de tilsammen giver alle eleverne på Thisted Gymnasium og HF muligheder for at udvikle sig fagligt uanset, hvilket niveau de befinder sig på, hvilken studieretning man har på STX eller HF eller hvilken uddannelse, man gerne vil have efter gymnasiet.

Udover disse tre overordnede projekter, som Thisted Gymnasium deltager i, deltager gymnasiet desuden i flere fagspecifikke talentprojekter, herunder: Filosofi-olympiade, Kemi-olympiade, Sprog-Camp, Unge forskere og Georg Mohr.

Koordinator for talentudvikling på Thisted Gymnasium er Lars Bille.