Medlemmer af bestyrelsen

Skoleleder Campus 10 Thomas Frost Andersen,
Møllevej 40, 7700 Thisted
e-mail: tfa@thisted.dk

Institutleder Børge Lindberg, Institut for Elektroniske Systemer
Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7, Lokale B2 – 209 9220 Aalborg Ø
e-mail: bli@es.aau.dk

Regionrådsmedlem Vagn Nørgaard
Grønlandsvej 19, 7700 Thisted
e-mail: vagn.norgaard@rn.dk

Medlem af Kommunalbestyrelsen Kenneth Bjerregaard
Ved Parken 18, Koldby, 7752 Snedsted
e-mail: kebj@thisted.dk

General manager Jens Engelbrecht Mortensen, Færch Plast Holstebro (formand)
Margrethevej 7, 7700 Thisted
e-mail: jens@engelbrechtlund.dk

Leder af Thisted Museum Jytte Nielsen(næstformand)
e-mail: jytte@thistedmuseum.dk

Elev Magnus Ibsen Rishøj, 2x
Vesløs Mark 3, 7742 Vesløs
e-mail: magnus.rishoej@gmail.com

Elev Andreas Frost Andersen, 2u
Platanvej 56, 7700 Thisted
e-mail: andreasfrostandersen@gmail.com

Lektor/tillidsrepræsentant Anne Juhl Lauridsen
Skranderupvej 64, 7900 Nykøbing Mors
e-mail: aj@thisted-gymnasium.dk

Pedel Lars Kold Jensen
Sennels Hede 24, 7700 Thisted
e-mail: lj@thisted-gymnasium.dk

Vicerektor Bo Hove
Tilstedvej 43, 7700 Thisted
e-mail:bh@thisted-gymnasium.dk

Rektor Søren Christensen
Mjødurten 18, Mejrup, 7500 Holstebro
e-mail:sch@thisted-gymnasium.dk