Medlemmer af bestyrelsen

Skoleleder Campus 10 Thomas Frost Andersen
Professor Michael Toft Overgaard, Aalborg Universitet
Regionrådsmedlem Hanne Korsgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Jane Kær Rishøj
Ledelseskonsulent Jens Engelbrecht Mortensen (formand)
Kultur- og fritidschef Karen Louise Erichsen
Elev Ninna Hummelshøj Pedersen, 3z
Elev Nanna Lynggaard Kristensen, 3z
Lektor Anne Juhl Lauridsen
Pedel Lars Kold Jensen
Uddannelseschef Bo Hove
Rektor Søren Christensen