Medlemmer af bestyrelsen

Skoleleder Campus 10 Thomas Frost Andersen
Professor Michael Toft Overgaard, Aalborg Universitet
Regionrådsmedlem Hanne Korsgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Jane Kær Rishøj
Ledelseskonsulent Jens Engelbrecht Mortensen (formand)
Kultur- og fritidschef Karen Louise Erichsen
Elev Marcus Foget Bøjer, 3u (pr. 1/5-19: Ninna Hummelshøj Pedersen, 2z)
Elev Julie Valentin Lukassen, 3a (pr. 1/5-19: Nanna Lynggaard Kristensen, 2z)
Lektor Anne Juhl Lauridsen
Pedel Lars Kold Jensen
Uddannelseschef Bo Hove
Rektor Søren Christensen