Thisted Gymnasium –  STX og HF

Skolen omfatter godt 500 elever og ca. 45 lærere.
Skolen tilbyder to gymnasiale uddannelser, der giver adgang til videregående uddannelse: almen studentereksamen (stx) og højere forberedelseseksamen (hf)

Skolen blev oprettet i 1947.
Skolens nuværende bygninger er fra 1974. Undervisningen foregår i faglokaler og de mange hjælperum, og det store fællesareal indbyder til selvstændige elevaktiviteter, individuelt og i grupper.
Skolen har et stort antal IT-arbejdspladser, lærerforberedelseslokaler og et veludstyret studiecenter.

Faciliteter

En naturvidenskabelig fløj blev indviet i 2006, den kreative fløj gennemrenoveret i 2009, og i 2012 blev opført en særskilt samlingssal (Teutonersalen), som udover skolens mange forskelligartede aktiviteter også anvendes som supplement til Thisted bys andre kulturinstitutioner.

Den nærliggende Thy Hal rummer moderne idrætsfaciliteter.

Som et led i skolens undervisningsmiljø og fastholdelsespolitik gives mulighed for at deltage i lektiecaféer, og alle 1.klasser har tilknyttet elevtutorer. Endvidere har eleverne mulighed for at få tilknyttet en mentor, ligesom der på skolen fungerer en åben psykologordning.

Kunstværker på Thisted Gymnasium

Gennem årene har skolen modtaget ikke ubetydelige kunstgaver bl.a. fra Ny Carlsbergfondet.

Fællesskab og medbestemmelse

Skolen lægger vægt på det sociale fællesskab. Det kommer bl.a. til udtryk i en morgensamling hver 14. dag. Desuden foregår der en række frivillige aktiviteter inden for idræt, de kreative fag og kinesisk brætspil m.m.

Skolen lægger vægt på elevernes medbestemmelse, der kommer til udtryk gennem elevrådet med valgte repræsentanter fra alle klasser.
Skolen har en velfungerende kantine – og for personalet er der mulighed for at tilmelde sig en frokostordning.
Skolen lægger vægt på en bæredygtig udvikling.

Trivsel og sikkerhed

Som en del af politikken om gennemsigtighed og åbenhed er skolens seneste MTU og APV tilgængelige her:

MTU 2017
APV 2017