Implementering af OK 13

Statusbeskrivelse

Skolen har hidtil haft en række forskellige indsatsområder, der på en række områder overlapper hinanden. Implementeringen af OK13 medfører på en række områder ændrede vilkår og muligheder for udviklingen af STX- og HF-uddannelserne. Det er således oplagt at nytænke og sammentænke de forskellige pædagogiske tiltag i et mere overordnet indsatsområde.

Hidtidige indsatsområder, der sammenlægges er:

  • Undersøgelse af muligheder for justering af timestrukturen
  • Udviklingen af progressionsplanen for skriftlighed i STX
  • Status over udbuddet af studieretninger og samarbejdet i studieretningerne
  • Udviklingen af HF-uddannelsen med vægt på det anvendelsesorienterede
  • Ud over disse områder vil der desuden i det kommende skoleår være fokus på:
  • Udvikling af kulturarbejdet i forbindelse med OK13
  • Udvikling af skolens personalepolitik
  • Indsatser
  • Evaluering og opfølgning