Ud i naturen

Nationalpark Thy giver enestående muligheder for at flytte undervisning ud af klasserummet. Nu har et tilskud fra Friluftsrådet gjort det muligt at skabe ‘det naturlige klasserum’, som lektor Sejr Helleberg, Thisted Gymnasium, kalder det projekt, som gymnasiet og Friluftsrådet i fællesskab finansierer.

– Vi er i fuld gang med at indrette Skovly med blandt andet laboratorieudstyr, som kan benyttes af de naturvidenskabelige klasser, der nu får mulighed for at lave feltundersøgelser i både skoven, klitheden og søen. Vi har har indrettet et klasseværelse derude, der giver en enestående  mulighed for at undervise i naturen. Også en række andre fag som f.eks. billedkunst og idræt kan have glæde af at tage cykelturen til Vandet enten på en en-dages tur eller med en overnatning i de telte, gymnasiet har indkøbt til formålet.

 

Hytten tilbydes til alle skoler

Thisted Gymnasium overtog hytten i 2015, og vi arbejder på at gøre stedet til et naturligt klasserum for skolens elever. Skovly lejes også ud til skoler, børne – og ungdomsinstitutioner, foreninger m.v.

Hytten er indrettet med:

  • Samlingsrum til spise, hygge og undervisning
  • Åbent køkken
  • Toiletter
  • Vådrum til laboratorieundersøgelser
  • Lederrum med 1 og med 2 senge.
  • WI-FI
  • Et skur til opbevaring af udstyr.

 

Vi forestiller os, at mange skoler, børnehaver, foreninger m.fl. vil være interesserede i at benytte Skovly som udgangspunkt for undervisningen. Også andre gymnasier uden for vores lokalområde! Og man betaler kun et beskedent beløb i leje, der skal dække omkostningerne.

Nationalpark Thy har på forhånd købt 60 skolebesøg, hvilket betyder, at det kommer til at myldre med elever fra folkeskolen i Skovly.

Er du interesseret i lån/leje af Skovly – klik her

Kommende begivenheder i Skovly