• Studievejledning

På Thisted Gymnasium - stx og hf, er der tre studievejledere.
Udover den kollektive studievejledning i klasserne om fx uddannelserne opbygning, valgfag, studieretninger og eksamensorientering, er det også studievejlederens opgave at sikre, at den enkelte elev trives fagligt og socialt på skolen.

Eleverne kan henvende sig om generelle spørgsmål til alle studievejledere. Er der behov for at drøfte personlige forhold med egen studievejleder, er det bedst at aftale en tid med den pågældende vejleder. En snak med studievejlederen kan også omhandle disponering af tid, overblik over lektier og skriftlige optaver, manglende motivation til at passe sin skole eller forhold i hjemmet, som gør det svært at passe sin skole.

Man kan henvende sig til studievejlederne i de angivne træffetider, som fremgår af Lectio - eller sende besked og aftale tid via Lectio.