• Fravær, nøgletal

Fravær og andre nøgletal

For at bidrage til gennemsigtighed og åbenhed linker vi til nøgletal direkte fra UVM's Databank. Her kan du se karakterstatistikker m.m. for Thisted Gymnasium – både stx og hf.

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.
Nedenfor kan du se tal fra Thisted Gymnasium om vores elevers gennemsnitskarakterer, gennemførelse, overgang til videregående uddannelser m.m. Alle tal er sammenholdt med landsgennemsnittet.

Nøgletal fra Undervisningsministeriet

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/787023_Hf.aspx

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/787023_Stx.aspx