Til kommende elever på Thisted Gymnasium – stx og hf i skoleåret 2018-19
Optagelsesbreve sendes medio april via e-boks. Vær derfor opmærksom på, at du er tilmeldt e-boks!

Sådan tilmelder du post fra en afsender på e-boks!


 

DET VAR BLUES ALL OVER

– da singer/songwriter Dana LaCroix fra New York sammen med sin musikalske makker Murali Coryell indtog scenen i Teutonersalen ved en koncert for alle skolens elever 4. april. Seancen blev lukket med et par numre sammen med gymnasiets musikelever, der havde haft fornøjelsen af duoen i en musikalsk workshop forinden. Se flere billeder på gymnasiets FB-side!

Så er det tid til Galla!

Tirsdag 15. maj er sidste skoledag for afgangseleverne. Det er en traditionsrig og stor dag, hvor forældre og venner møder talrigt op:

kl. 16.00-17.15 Ankomst til ThyHallen i/på diverse transportmidler!
kl. 18.00 Årets æresstudent udnævnes.
kl. 18.15 Velkomsttale – og derefter danses.
kl. 19.00-19.30 Mulighed for at tage billeder med venner og familie.

Efter fotograferingen holder eleverne med lærere festmiddag og fest på gymnasiet.

Husk også, at der er dimission af studenterne fredag 29. juni 2018 kl. 10.00 i ThyHallen!


 

Se udstillingen om Nordkorea

Da Peter Hove Olsen blev kåret som skolens ærestudent i 2017, lovede han at komme tilbage til sit gamle gymnasium og fortælle om sit arbejde som fotograf i mange af verdens brændpunkter. Og det løfte blev indfriet til fulde, da han i efteråret ved et fællesarrangement for hele skolen viste nogle af sine billeder og fortalte om baggrunden for dem. Det blev en fortælling om de ikoniske fotos og de moralske overvejelser, der lå bag deres tilblivelse.

Blandt de billeder, Peter fortalte om, var der optagelser fra Nordkorea, som kun få vestlige fotografer har fået lov til at besøge. Da Peter Hove Olesen blev vist rundt i Pyongyang i Nordkorea, blev han overalt fulgt af såkaldte ’guider’, der helst skulle sørge for, at han kun tog de bedste billeder af ’happy koreans’, som guiden udtrykte det. Det blev ikke helt sådan!
Billederne kan ses på Thisted Gymnasium i fællesarealet indtil sommerferien 2018.

 

Nuværende elever siger

Jeg har valgt en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig gør det mig bedre rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgt HF fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg har valgt netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner her, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg har valgt det kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk ruster mig til en fremtid inden for musikken og styrker mine færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel

Jeg har valgt studieretningen med biologi på A-niveau, fordi den åbner for rigtig mange muligheder inden for de medicinske studier og giver et godt grundlag for en forståelse af, hvordan bl.a. naturen hænger sammen.

Rebecca Kappel

Biologi A og Kemi B

Rebecca Kappel