• Du kan komme langt ved at gå på STEDET

  Kommende elev

  Én skole - to uddannelser. Som navnet siger, kan Thisted Gymnasium både tilbyde en HF og en studentereksamen (STX).

  Læs mere

  Besøg os

  Tryk nedenfor og se, hvordan du booker et besøg på gymnasiet.

  Læs mere

3-årig

STX

STX er en tre-årig ungdomsuddannelse, som er bredt almendannende og studieforberedende.

Læs om STX

2-årig

HF

HF er en to-årig ungdomsuddannelse som tager afsæt i en kombination af teori og praksis med konkrete problemstillinger fra ”den virkelige verden”.

Læs om HF

 

Særlige forløb

Foruden den almindelige undervisning har Thisted Gymnasium særlige tilbud til blandt elever, der enten gerne vil dyrke idræt på højt niveau, interesserer sig for at udvikle deres talent - eller har behov for særlig støtte.

Læs om Særlige forløb

9.-10. klasse

Brobygning

Brobygning for elever i 9. eller 10. klasse.
Vores 2 og 3 dages brobygningsforløb er for dig, der går i 9. eller 10. klasse og har lyst til at prøve at gå på stx eller hf.

Læs om Brobygning

“Jeg gik på Campus 10, og da jeg var i brobygning bestemte jeg mig for, at jeg ville på Thisted Gymnasium. Studieretningen med matematik og samfundsfag valgte jeg, fordi jeg gerne vil uddanne mig til advokat eller ingeniør. Og på de uddannelser er det ret godt at have matematik på det højeste niveau. Men jeg synes også, at vi har en masse fag, som kan bruges til alle mulige jobs. Og så kan jeg godt lide, at undervisningen for det meste foregår i faglokaler.”

Emma Marx Christensen, Samfundsfag A Matematik A

Thisted Gymnasium – stx og hf søger ny uddannelseschef

Vil du være med til at drive og udvikle Thisted Gymnasium? Thisted Gymnasium er det eneste almene gymnasium i et stort geografisk område derfor har vi en meget vigtig  dannelses- og uddannelsesmæssig opgave. Thisted Gymnasium giver områdets unge et væld af muligheder for videreuddannelse og for at engagere, udvikle og udtrykke sig intellektuelt og kreativt.

Thisted Gymnasium har knap 500 elever og 63 ansatte. Du bliver som uddannelseschef en del af en ledelsesgruppe bestående af rektor samt ialt tre uddannelseschefer, som arbejder tæt sammen med skolens administration, det tekniske personale samt skolens studievejledere. Ledelsen har ligeledes et tæt samarbejde med skolens MIO (Medarbejder Indflydelses Organ), herunder skolens tillidsrepræsentant og to arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsområder og personlige kompetencer

Stillingen vil rumme en del planlagte opgaver, men også en del ad hoc-opgaver, der skal løses for at hverdagen kan fungere for både elever og ansatte. Vi arbejder tæt sammen i ledelsen, hvor vi hver især har egne ansvarsområder, men hvor vi også dækker for hinanden, når det er nødvendigt.

Dine arbejdsopgaver er ikke fuldstændigt klarlagt på forhånd, men det vil de blive, når den rette kandidat til jobbet er fundet. Skolens rektor er nyansat (pr. 1. november) og er derfor i gang med at organisere ledelsens arbejdsopgaver samt samarbejdet med særligt administrationen og det tekniske personale, og den nye uddannelseschefs kompetencer vil blive indarbejdet i den endelige organisering.

Arbejdsopgaverne vil indeholde personaleledelse, hvor du vil blive nærmeste leder for 12-14 gymnasielærere, og der vil også være en del administrative/planlægningsmæssige opgaver. Desuden er der til stillingen knyttet en mindre undervisningsforpligtigelse.

Vi søger en uddannelseschef, som

 • er fagligt, pædagogisk og administrativt velfunderet, og som har dokumenteret stor undervisningsmæssig erfaring.
 • har lyst til at arbejde med en kompleks ledelsesopgave, der involverer skolens elever og forskellige personalegrupper. Ledelseserfaring og efteruddannelse er positivt, men det er ikke et krav for at søge stillingen. Lysten til at engagere sig i ledelsesopgaverne samt tage ved lære er vigtigere.
 • vil praktisere en åben, lyttende og tillidsvækkende ledelsesstil, og som forstår at balancere forskellige hensyn, men samtidig også er tydelig om retningen.
 • er et dannelsesmenneske, der ønsker at skabe de bedst mulige rammer for elevernes udvikling, og som kan være med til at udtænke kreative løsninger på både drifts- og udviklingsopgaver.
 • er en holdspiller, som er stærk i samarbejdsrelationer med den øvrige ledelse, personalet, eleverne og eksterne samarbejdspartnere.

Ansøgning

Søg stillingen på www.gymnasiejob.dk

Ansøgningsfrist: Søndag den 3. december klokken 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i den efterfølgende uge, og kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2024.

Yderligere oplysninger kan fås hos rektor Bo Hove, tlf. 21 30 34 84 eller bh@thisted-gymnasium.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende regler for ansættelse af pædagogiske ledere ved gymnasieskoler.

 

Læs mere

Vil du vide mere?

Ring eller skriv til os hvis du har spørgsmål.
tlf.: 97 92 34 88 eller mail: post@thisted-gymnasium.dk