Åbent Gymnasium i foråret 2018

For en del år siden stillede gymnasiets lærere sig til rådighed med deres faglige viden med offentlige foredrag om vidt forskellige emner – og dermed blev det Åbne Gymnasium en gratis og populær del af de lokale kulturtilbud. I foråret 2018 genoplives den gamle tradition, idet to af skolens nuværende lærere og to forhenværende lærere stiller op til fire gratis offentlige foredrag.

Næste foredrag i rækken foregår:
5. april kl. 19.00 på gymnasiets lærerværelse, hvor
Bo Hove holder et foredrag med ned titlen:

Alan Turung og Claude Shannen: Informationstidsalderens fædre?

Begge har hver især haft stor indflydelse på “Startskuddet” til udviklingen af computere, og deres idéer og teorier fra 30’erne og 40’erne er den dag i dag stadig væsentlige indenfor datalogi, matematik og såkaldt informationsteori. Det vil blive en populærvidenskabelig fortælling med matematiske nedslag, som vil blive forsøgt holdt på et forståeligt niveau – om end en enkelt ligning eller to nok ikke kan undgås :-). Interessant nok så var de begge involveret i arbejdet med kryptering under 2. Verdenskrig – dog på hver sin side af Atlanten. De havde fælles interesser, idéer og tanker om den “tænkende maskine”, og de mødtes også et par gange inden Turings tragiske afslutning på livet.


Rækken af live-streamede foredrag i Teutonersalen på Thisted Gymnasium fortsætter i foråret 2018.
Der er adgang for alle interesserede – og der er fri entré!

Næste gang er tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19:00 – 21:00 (dette foredrag foregår i lokale 57-58!), hvor overskriften er

Jordens og livets udvikling

Foredragsholder er professor  i geologi Minik Rosing, Geologisk Museum, Københavns Universitet.

Jordens udvikling har sat rammerne for livets udvikling, men de levende organismer har også påvirket Jordens geologiske udvikling ved at udnytte energien i Solens lys og overtage kontrollen med atmosfærens og oceanernes sammensætning og reguleret klimaet.

Læs mere om foredraget her.

Kommende foredrag:
Tirsdag 10. april: Ig Nobel Prize: first laugh, then think
Tirsdag 17. april: Myrer
Tirsdag 1. maj: Reward, prediction and brain dopamine

Køb billetter til ARV her.
Billetterne udskrives og vises i døren, hvor du får udleveret et program.


 

Hvorfor arrangerer gymnasiet ”Unge Forskere” for 9.klasser?

Kvalifikationsrunden til “Unge Forskere Junior” er et  samarbejde mellem 9. klasses elever og lærere fra Hurup og Østre Skole og elever og lærere fra Thisted Gymnasium og HTX. I et 1 + 6 ugers projektarbejde i forbindelse med et obligatorisk emne i den nye fællesfaglige naturfagsprøve med fagene fysik/kemi, geografi og biologi udarbejdes en rapport og en præsentation som vejledes og bedømmes af gymnasieelever samt lærere. Enkelte projekter vurderes så gode, at de indsendes til for juryen i Unge Forskere Junior.

Projektet er med til at afmystificere gymnasiet og skabe progression i naturvidenskab gennem en tæt ung til ung kontakt. Desuden lærer gymnasieeleverne meget om det at se på større skriftlige opgaver, som AT, SRP og naturvidenskabelige rapporter og eksperimenter i helikopterperspektiv. Desuden kan det jo tænkes, at gymnasieeleverne selv bliver motiveret til at deltage i Seniorkategorien.


Se udstillingen om Nordkorea

Da Peter Hove Olsen blev kåret som skolens ærestudent i 2017, lovede han at komme tilbage til sit gamle gymnasium og fortælle om sit arbejde som fotograf i mange af verdens brændpunkter. Og det løfte blev indfriet til fulde, da han i efteråret ved et fællesarrangement for hele skolen viste nogle af sine billeder og fortalte om baggrunden for dem. Det blev en fortælling om de ikoniske fotos og de moralske overvejelser, der lå bag deres tilblivelse.

Blandt de billeder, Peter fortalte om, var der optagelser fra Nordkorea, som kun få vestlige fotografer har fået lov til at besøge. Da Peter Hove Olesen blev vist rundt i Pyongyang i Nordkorea, blev han overalt fulgt af såkaldte ’guider’, der helst skulle sørge for, at han kun tog de bedste billeder af ’happy koreans’, som guiden udtrykte det. Det blev ikke helt sådan!
Billederne kan ses på Thisted Gymnasium i fællesarealet indtil sommerferien 2018.

 

Nuværende elever siger

Jeg har valgt en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig gør det mig bedre rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgt HF fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg har valgt netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner her, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg har valgt det kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk ruster mig til en fremtid inden for musikken og styrker mine færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel

Jeg har valgt studieretningen med biologi på A-niveau, fordi den åbner for rigtig mange muligheder inden for de medicinske studier og giver et godt grundlag for en forståelse af, hvordan bl.a. naturen hænger sammen.

Rebecca Kappel

Biologi A og Kemi B

Rebecca Kappel