Det nye skoleår!

Hvis du er ny elev på TG, kan du se dit skema og navne på dine kommende klassekammerater ved at klikke ind på Lectio. Du skal ikke bruge et login men blot klikke på fanen “hovedmenu” og derefter søge dit eget navn under “elev”.

Gymnasiet går digital
Skolen gør opmærksom på, at korrespondance fremover foregår via e-boks

Sådan tilmelder du post fra en afsender på e-boks!


 

Første skoledag

Mandag 13. august var første skoledag for nye såvel som gamle elever på Thisted Gymnasium og HF. Dagen startede med fælles morgenmad for de “gamle” elever, inden det var tid til at byde de “nye” velkommen til! Velkomsten stod bl.a. på stand-up og musik, hvorefter 1.g’erne og 1.hf’erne fik lov til at møde sine nye klassekammerater og danne sig et indtryk af det sted de nu skal være de næste 2 eller 3 år.
Dagen blev rundet af med is til alle i skolens fællesareal.

Nuværende elever siger

Jeg har valgt en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig gør det mig bedre rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgt HF fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg har valgt netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner her, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg har valgt det kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk ruster mig til en fremtid inden for musikken og styrker mine færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel

Jeg har valgt studieretningen med biologi på A-niveau, fordi den åbner for rigtig mange muligheder inden for de medicinske studier og giver et godt grundlag for en forståelse af, hvordan bl.a. naturen hænger sammen.

Rebecca Kappel

Biologi A og Kemi B

Rebecca Kappel