mød eleverne thisted gymnasium

Drømme, faglighed og muligheder

Kun fantasien sætter grænser for drømme. På Thisted Gymnasium hjælper vi dig med at nå dine, så din drøm bliver til virkelighed. Gennem en høj faglighed, engagerede lærere, motiverende omgivelser og hjælpsomme klassekammerater, får man på Thisted Gymnasium redskaberne og modet til at forfølge sine drømme. En STX eller HF fra Thisted Gymnasium giver dig alle de muligheder, du kan tænke dig i forhold til valg af uddannelse, det handler blot om at gribe chancen

– Vi ses på Thisted Gymnasium.


Rækken af live-streamede foredrag i Teutonersalen på Thisted Gymnasium fortsætter i foråret 2018.
Der er adgang for alle interesserede – og der er fri entré!

Tirsdag 6. februar kl. 19-21: Design af biomolekyler og nanorobotter

Foredrag ved lektor i biomolekylær nanoteknologi Ebbe Sloth Andersen, Interdisciplinært Nanoscience Center og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.
Forskerne har nu afluret hvordan vores celler bygger avancerede biomolekyler. Hør om hvordan forskerne udnytter det til at designe robotter i molekylestørrelse som kan bruges til at opdage og rapportere om sygdomme og til at finde og dræbe kræftceller. Læs og se mere om foredraget her.

Kommende foredrag:
Tirsdag 20. februar: På rumsafari blandt Mælkevejens planeter
Tirsdag 27. februar: Relativitetsteori og gravitationsbølger
Tirsdag 13. marts: Menneskedyret homo sapiens
Tirsdag 20. marts: Jordens og livets udvikling
Tirsdag 10. april: Ig Nobel Prize: first laugh, then think
Tirsdag 17. april: Myrer
Tirsdag 1. maj: Reward, prediction and brain dopamine

Pressemeddelelse:

Naturvidenskab og idræt i ny studieretning

Med undervisningsministerens godkendelse af en ny lokal studieretning er der skabt nye spændende muligheder for Thisted Gymnasiums idrætsundervisning.

”Det er en kæmpe cadeau til skolens dygtige lærere, at Undervisningsministeriet har fået øje på, at vi kan noget særligt inden for naturvidenskab og idræt her i Thy, og jeg glæder mig til at præsentere kommende elever for denne nye enestående mulighed”, udtaler rektor Søren Christensen, da han erfarer, at undervisningsminister Merete Riisager har godkendt, at der på Thisted Gymnasium som forsøg kan udbydes en lokal studieretning med fagene Biologi A, Kemi B og Idræt B.

Med den nye reform, der er gældende fra i år, fik gymnasierne pålagt at begrænse antallet af studieretninger – men en særlig ”kattelem” gjorde det dog muligt for gymnasieskolerne at oprette lokale studieretninger efter ansøgning til ministeren. Det er der mange skoler, der har forsøgt, men kun få har fået lov.

Deriblandt altså Thisted Gymnasium.


Et attraktivt udeskolemiljø

“Jeg tror, at Undervisningsministeriet har kunnet se, hvordan Thisted Gymnasium med den nye studieretning formår at binde naturvidenskab og idræt sammen på en spændende og lærerig måde. Vi har overfor ministeren hævdet, at skolens beliggenhed nær Limfjorden og Vesterhavet, koblet med vores hytte i Nationalpark Thy, giver os exceptionelle betingelser for at tilbyde vores elever et unikt og innovativt udeskolemiljø, siger Søren Christensen.

Sidste år fik Thisted Gymnasium en aftale med Naturstyrelsen om leje og drift af den tidligere skovbørnehave ”Skovly” ved Vilsbøl Klitplantage tæt på Vandet Sø og Nationalpark Thy. Og på kort tid er der opbygget et unikt og innovativt studie- og udeskolemiljø omkring Skovly, som er blevet renoveret og udstyret med faciliteter ude og inde, der er skræddersyet til undervisningen i netop de fag, som den nye studieretning indeholder – alt fra laboratorium til talrige idrætsaktiviteter, som f.eks. mountainbiking, orienteringssport, træklatring, dogmeatletik, adventure race, overnatning i shelter, i bivuak etc. Beliggenheden tæt ved Vandet Sø giver også mulighed for udøvelse af vandsport. Skolen er i besiddelse af både kanoer og kajakker til undervisningsbrug, som kan bruges på bl.a. Vandet Sø. I ansøgningen til Ministeriet er der argumenteret for, at studieretningen med en kombination af fagene biologi, kemi og idræt giver særlige muligheder for et tværfagligt samarbejde og for hurtige koblinger mellem teori og praksis.

Rektor Søren Christensen formulerer det således: ”Eleverne skal ikke blot ud i felten og undersøge naturen, men de skal også prøve kræfter med den i form af windsurfing, stand-up-paddling og kajakroning på Vandet Sø og mountainbikes i Nationalparken.

Den nye studieretning koblet med idræt tilbydes de kommende stx’ere – og bliver således et supplement til de nuværende otte studieretninger, som gymnasiet udbyder med tre sproglige, to indenfor samfundsfag, to indenfor naturvidenskab og endelig en kunstnerisk studieretning.

Skovly Thisted Gymnasium

Nuværende elever siger

Jeg har valgt en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig gør det mig bedre rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgt HF fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg har valgt netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner her, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg har valgt det kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk ruster mig til en fremtid inden for musikken og styrker mine færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel

Jeg har valgt studieretningen med biologi på A-niveau, fordi den åbner for rigtig mange muligheder inden for de medicinske studier og giver et godt grundlag for en forståelse af, hvordan bl.a. naturen hænger sammen.

Rebecca Kappel

Biologi A og Kemi B

Rebecca Kappel