Rækken af live-streamede foredrag i Teutonersalen på Thisted Gymnasium fortsætter i foråret 2018.
Der er adgang for alle interesserede – og der er fri entré!

Tirsdag 27. februar kl. 19-21:
Relativitetsteori og gravitationsbølger

Foredrag ved professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Hør om de gravitationsbølger som Einstein forudsagde med sin relativitetsteori for 100 år siden, som for første gang blev målt i 2015 og som blev hædret med Nobelprisen i fysik i 2017. Hør også eksempler på hvor eksotisk vores Univers i virkeligheden er.

Læs mere om foredraget her.

Kommende foredrag:
Tirsdag 13. marts: Menneskedyret homo sapiens
Tirsdag 20. marts: Jordens og livets udvikling
Tirsdag 10. april: Ig Nobel Prize: first laugh, then think
Tirsdag 17. april: Myrer
Tirsdag 1. maj: Reward, prediction and brain dopamine


Åbent Gymnasium i foråret 2018

For en del år siden stillede gymnasiets lærere sig til rådighed med deres faglige viden med offentlige foredrag om vidt forskellige emner – og dermed blev det Åbne Gymnasium en gratis og populær del af de lokale kulturtilbud. I foråret 2018 genoplives den gamle tradition, idet to af skolens nuværende lærere og to forhenværende lærere stiller op til fire gratis offentlige foredrag.

Næste foredrag i rækken foregår:
Onsdag 7. marts kl. 19.00 på gymnasiets lærerværelse, hvor
Orla Poulsen fortæller “Om dannelsen af det moderne Thy”


Hvorfor arrangerer gymnasiet ”Unge Forskere” for 9.klasser?

Kvalifikationsrunden til “Unge Forskere Junior” er et  samarbejde mellem 9. klasses elever og lærere fra Hurup og Østre Skole og elever og lærere fra Thisted Gymnasium og HTX. I et 1 + 6 ugers projektarbejde i forbindelse med et obligatorisk emne i den nye fællesfaglige naturfagsprøve med fagene fysik/kemi, geografi og biologi udarbejdes en rapport og en præsentation som vejledes og bedømmes af gymnasieelever samt lærere. Enkelte projekter vurderes så gode, at de indsendes til for juryen i Unge Forskere Junior.

Projektet er med til at afmystificere gymnasiet og skabe progression i naturvidenskab gennem en tæt ung til ung kontakt. Desuden lærer gymnasieeleverne meget om det at se på større skriftlige opgaver, som AT, SRP og naturvidenskabelige rapporter og eksperimenter i helikopterperspektiv. Desuden kan det jo tænkes, at gymnasieeleverne selv bliver motiveret til at deltage i Seniorkategorien.


Se udstillingen om Nordkorea

Da Peter Hove Olsen blev kåret som skolens ærestudent i 2017, lovede han at komme tilbage til sit gamle gymnasium og fortælle om sit arbejde som fotograf i mange af verdens brændpunkter. Og det løfte blev indfriet til fulde, da han i efteråret ved et fællesarrangement for hele skolen viste nogle af sine billeder og fortalte om baggrunden for dem. Det blev en fortælling om de ikoniske fotos og de moralske overvejelser, der lå bag deres tilblivelse.

Blandt de billeder, Peter fortalte om, var der optagelser fra Nordkorea, som kun få vestlige fotografer har fået lov til at besøge. Da Peter Hove Olesen blev vist rundt i Pyongyang i Nordkorea, blev han overalt fulgt af såkaldte ’guider’, der helst skulle sørge for, at han kun tog de bedste billeder af ’happy koreans’, som guiden udtrykte det. Det blev ikke helt sådan!
Billederne kan ses på Thisted Gymnasium i fællesarealet indtil sommerferien 2018.

 

Nuværende elever siger

Jeg har valgt en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig gør det mig bedre rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgt HF fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg har valgt netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner her, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg har valgt det kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk ruster mig til en fremtid inden for musikken og styrker mine færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin  Böckel

Jeg har valgt studieretningen med biologi på A-niveau, fordi den åbner for rigtig mange muligheder inden for de medicinske studier og giver et godt grundlag for en forståelse af, hvordan bl.a. naturen hænger sammen.

Rebecca Kappel

Biologi A og Kemi B

Rebecca Kappel