• Fravær, nøgletal

Fraværstal for skoleåret 2018-19

Den samlede gennemsnitlige fysiske fraværsprocent pr. elev var 6,4
Den samlede gennemsnitlige skriftlige fraværsprocent pr. elev var 4,9.
I skoleåret 2019-20 er målsætningen, at disse tal som minimum skal fastholdes.


Elevernes fremtid

Efter eksamen påbegynder næsten alle vore elever en videregående uddannelse, næsten 2/3 gennemfører en lang videregående uddannelse (på universitetsniveau). Næsten 1/3 gennemfører en mellemlang videregående uddannelse (til f.eks.  lærer eller sygeplejerske).