• Samfund, politi og militær

Med fagene Idræt B og Samfundsfag B henvender fagpakken sig til dem, der tænker, at de gerne vil begå sig i et aktivt erhverv, som måske gerne vil gøre karriere i militæret, blive politibetjent eller måske Falckredder!


En fagpakke til dem, der gerne vil, at der ”sker” noget, som kan lide ”action”.

  • Klaus Junget
    - det brugte jeg min HF til

Idræt B

Samfundsfag B

Idræt B og Samfundsfag B

Obligatoriske fag

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Kultur og samfundsfaggruppen (består af historie B, samfundsfag C og religion C)

Den naturvidenskabelige faggruppe (består af biologi C, kemi C og geografi C)

Praktisk-kreativt fag (idræt C/musik C/mediefag C)


Valgfag

Bemærk at du først vælger fagpakken i løbet af 1.hf, således at disse fag begynder i 2.hf.
Der ud over skal du vælge et til to valgfag i 2.hf. Se her hvilke du kan vælge!

“Jeg surfer rigtig meget og havde planlagt at gå på surfer-linien på VUC, men jeg villle gerne være en del af et større fællesskab i et ungdomsmiljø - og så kan jeg jo altid surfe i min fritid! På forhånd havde jeg hørt meget positivt om det sociale liv på TG.
Jeg valgte HF, fordi det er en to-årig uddannelse. Jeg tænker, at jeg vil være politibetjent eller noget med IT. Og det er HF perfekt forberedelse til. At jeg skal op i alle fag, er jeg ikke bange for - man skal bare følge med i timerne. Vi laver de fleste lektier i skoletiden”

Sebastian Bak Oddershede, HF