• HF

HF er en to-årig ungdomsuddannelse som tager afsæt i en kombination af teori og praksis med konkrete problemstillinger fra ”den virkelige verden”. Der er således meget fokus på aktiviteter ud af huset og, at du med afsæt i et konkret tema arbejder på tværs af fagene.

 


På HF-uddannelsen har du færre fag end i eksempelvis STX, men som elev sikres du den almene dannelse, så du er klædt på til efterfølgende at tage en videregående uddannelse. Undervejs i dit to-årige forløb vil vi således lave brobygningsaktiviteter til forskellige videregående uddannelser alt efter den enkelte elevgruppes interessefelt. Ligeledes vil du løbende opleve samarbejde med eksempelvis børnehaver, politi, sygehus/sundhedsvæsen, skoler, militær, beredskabsstyrelse, kommune etc.

HF indeholder udover fagpakkerne undervisning i obligatoriske fag såsom engelsk, dansk, NF (Naturvidenskabelig faggruppe – en blanding af biologi, kemi og naturgeografi) og KS (Kultur og samfundsfag – blanding af Historie, samfundsfag og religion). Som HF’er har du ligeledes mulighed for at vælge yderligere valgfag, som sikrer, at du både får en god almendannelse og en bred vifte af muligheder for videre studier efterfølgende. Hvis du efter HF vil tage en universitetsuddannelse, skal du tage en udvidet fagpakke.

Klik her for at se, hvilke videregående uddannelser, den 2-årige hf giver adgang til på Adgangskortet ug.dk

 

It og teknik

Læs om It og teknik

Sundhed og omsorg

Læs om Sundhed og omsorg

Samfund, politi og militær

Læs om Samfund, politi og militær

Business

Læs om Business

Hvis du vil vide mere om obligatoriske fag og valgfag, kan du klikke her. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du vil høre mere.


Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med en hf.
I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende fag, der er på hf.
Den skematiske oversigt viser også, om der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag på HF. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser hf giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

 

9. klasse:

Ansøgere skal være erklæret uddannelsesparat (faglig uddannelsesparat kræver et gennemsnit på 4 ved endelige standpunktskarakterer), have aflagt folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) og have bekræftet det faglige standpunkt ved afgangsprøven.

Retskravet på optagelse er gyldigt i 2 år efter afgangseksamen i 9. klasse.


 10. klasse:

Hvis man har opfyldt adgangskravene efter 9. klasse og søger om optagelse indenfor 2 år efter dette, er der ingen specielle krav i forhold til 10 klasse. Hvis man ikke opfyldte adgangskravene efter 9. klasse, er der følgende krav efter 10. klasse:

Ansøgere skal være erklæret uddannelsesparat (faglig uddannelsesparat kræver et gennemsnit på 4 ved endelige standpunktskarakterer). Desuden skal man have modtaget undervisning og aflagt prøve i

 1. Dansk (skriftlig og mundtlig)
 2. Matematik (skriftlig og mundtlig)
 3. Engelsk (skriftlig og mundtlig)

Der er krav om, at ansøgeren skal have minimum 02 i dansk og matematik såvel skriftligt som mundtligt.

Hvis man efter 10. klasse ikke opfylder alle krav om optagelse, er der mulighed for at gå til en optagelsesprøve.
Hvis man ikke kommer direkte fra en 9. eller 10. klasse, er der mulighed for optagelse på baggrund af en standardiseret samtale (samtale som tager afsæt i ansøgers faglige, sociale og personlige kompetencer). Samtalen afholdes af uddannelseschefen for hf). 

Som HF’er på Thisted Gymnasium skal du efter det første halve år vælge en af vores tre fagpakker. Undervisningen i fagpakkefagene starter dog først i 2.hf

 • Samfund, politi og militær med fagene Idræt B og Samfundsfag B
 • Sundhed og omsorg med fagene Biologi B og Psykologi C
 • IT og teknik med fagene Matematik B og Informatik C
 • Business med fagene Matematik B og Erhvervsøkonomi C

De forskellige fagpakker henvender sig til elever med forskellige interesser og overskriften afspejler sig i toningen af undervisningen. Fagpakkerne giver dig en indsigt i og forståelse for de muligheder, som en fremtidig professionsuddannelse giver. Hermed ikke sagt, at man nødvendigvis skal være lærer eller pædagog, hvis man vælger fagpakken med Pædagogik og undervisning. Du skal dog under din HF-uddannelse både stifte bekendtskab med relevante videregående uddannelser og mulige jobs og interessefelter indenfor den enkelte fagpakke. Således skal du gerne undervejs i din HF-uddannelse blive afklaret i forhold til din fremtidige uddannelse.


Af emner du kan komme til at arbejde med kan nævnes:

 • Brugen af naturen
 • Sundhed – kost og motion
 • Krigsdeltagelse
 • Kriminalitet og straf

Som HF’er får du ikke standpunktskarakterer, men der vil løbende være en tæt dialog om din faglige udvikling. Der vil være eksamener efter hvert semester dvs. efter hvert halve år.
Du skal, når du søger ind på HF vælge, om du ønsker idræt eller et kunstnerisk, kreativt fag. Hvis du påtænker samfund, politi og militær-fagpakken skal du vælge idræt.

“Jeg surfer rigtig meget og havde planlagt at gå på surfer-linien på VUC, men jeg villle gerne være en del af et større fællesskab i et ungdomsmiljø - og så kan jeg jo altid surfe i min fritid! På forhånd havde jeg hørt meget positivt om det sociale liv på TG.
Jeg valgte HF, fordi det er en to-årig uddannelse. Jeg tænker, at jeg vil være politibetjent eller noget med IT. Og det er HF perfekt forberedelse til. At jeg skal op i alle fag, er jeg ikke bange for - man skal bare følge med i timerne. Vi laver de fleste lektier i skoletiden”

Sebastian Bak Oddershede, HF