• STX

STX er en tre-årig ungdomsuddannelse, som er bredt almendannende og studieforberedende. Uddannelsen består af en lang række obligatoriske fag i kombination med nogle studieretningsfag og valgfag, hvor du kan tone din uddannelse efter dine personlige interesser og overvejelser over videregående uddannelse. Lige meget, hvilken studieretning du vælger, giver den adgang til en bred vifte af lange og mellemlange videregående uddannelser.


På STX-uddannelsen får du standpunktskarakterer, og du vil komme til afsluttende eksamen i en række af fagene. Undervejs i din uddannelse vil der imidlertid være fokus på læringsprocessen, og du indgår i tæt dialog med dine lærere om din faglige udvikling og udviklingen af dine studiekompetencer.

Du vil opleve, at der er en del skriftlige opgaver på STX, og undervisningen i fagene kombineres med nogle tværfaglige projekter, der fører frem til, at du i 3.g skal skrive studieretningsprojektet.

Undervisningen foregår primært på skolen i klassen eller på hold, men du vil også opleve, at der nogle gange arbejdes på tværs af klasser og årgange, ligesom der til tider er aktiviteter ude af huset og mindre ekskursioner. Alle STX-elever deltager desuden som udgangspunkt i en studietur i 2.g.

Som en del af STX-uddannelsen skal du have undervisning i engelsk og mindst ét andet sprog, ligesom du skal have et kunstnerisk fag. Det eneste, du skal vælge inden studiestart, er dit 2. fremmedsprog og dit kunstneriske fag. Som 2. fremmedsprog kan du vælge mellem tysk, spansk, fransk og kinesisk. Som kunstnerisk fag kan du vælge mellem billedkunst, musik, dramatik og mediefag.

Sprog

Studieretningen Sprog og Internationale Studier er for dig, der er glad for sprog og synes, det er spændende at forstå, hvordan mennesker tænker i forskellige dele af verden.

Læs om Sprog

Samfund

De samfundsfaglige studieretninger er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold, sprog og kultur.

Læs om Samfund

Naturvidenskab

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der ønsker at koble teoretisk læren sammen med praksis.

Læs om Naturvidenskab

Kunst

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for sprog, musik og andre kunstneriske udtryksformer og synes om at udtrykke dig kreativt og skabende både inden for musik og engelsk og inden for skolens øvrige fag.

Læs om Kunst

De første 2 ½ måned af uddannelsen består af et grundforløb, hvor du introduceres til nogle af gymnasiets obligatoriske fag og til fag i nogle forskellige studieretninger. I grundforløbet indgår desuden almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, som introducerer dig til fagligheden og arbejdsmetoderne i henholdsvis sprogene, dansk og de naturvidenskabelige fag.

Du får mulighed for at høre om alle de studieretninger, der udbydes på Thisted Gymnasium, og du vælger nogle studieretninger, hvor du følger et kortere undervisningsforløb.


I slutningen af grundforløbet skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker, og du vil selvfølgelig modtage en grundig vejledning inden dit valg. Du kan vælge mellem studieretninger inden for henholdsvis naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst.

“Jeg valgte tysk, fordi jeg godt kunne lide faget i folkeskolen – og så ville jeg gerne udfordres på gymnasiet i sproget. Latin danner et godt grundlag for at forstå alle sprog. Desuden synes jeg tysk nemt kan bruges i praksis – blandt an-det i forbindelse med fritidsjob. Der ud over åbner studieretningen for mange gode uddannelser.Endnu ved jeg ikke helt, hvad jeg vil være, så jeg planlægger at tage et sabbatår, inden jeg lægger mig fast på en uddannelse.”

Anna Førby Thomsen, Engelsk A Tysk A Latin C