• Samfund

De samfundsfaglige studieretninger er for dig, der interesserer dig for samfundsforhold, sprog og kultur - og måske også er interesseret i at undersøge - ved hjælp af tal - mediernes og politikernes fremstillinger af virkeligheden. 


Til dig, der er nysgerrig og vil lære at stille spørgsmål og analysere politiske sammenhænge. Til dig, der vil tilegne dig viden om forskellige landes politiske og økonomiske situation og udvikling. Til dig, der interesseret i international politik og ideologier - og som kan lide at tale, skrive og læse engelsk.

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A og Engelsk A

  • Hvorfor har danskere og amerikanere forskellige opfattelser af Barack Obama?
  • Hvordan fordeler man samfundsgoderne i Danmark og i England?
  • Hvilke forskelle er der på danske-, engelske og amerikanske film?

Det er blot nogle af de spørgsmål, du kan forvente at blive stillet overfor i undervisningen på denne studieretning. Du kender det engelske sprog fra grundskolen og fra film og andre medier. På denne studieretning skal du fordybe dig i kultur og samfund i engelsksprogede lande og Danmark, og du bliver helt sikkert klogere på både dig selv og din omverden.
Så hvis du kunne tænke dig at undersøge nogle af de forestillinger og vilkår, der særligt optager os som mennesker i det senmoderne samfund, er denne studieretning måske noget for dig. Du får også mulighed for selv at foretage mindre undersøgelser ved hjælp af forskellige metoder, fx interview, spørgeskemaer og observation.
Ud over studieretningsfagene findes der to frie valgfagsmoduler, som det ikke er nødvendigt at bruge til fag, der kræves for at få adgang til videregående studier. Disse moduler er altså til rådighed til fag, der har din særlige interesse.

Se obligatoriske fag og valgfag her


Fremtidsmuligheder

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser; især inden for humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne. Den kvalificerer ikke direkte til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m.
Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med de forskellige studieretninger.
I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende studieretningsfag der er i denne studieretning.
Desuden skal der vælges et af de sprog, som Thisted Gymnasium tilbyder. Der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag i studieretningen. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet ug.dk

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A og Matematik A

 Denne studieretning sætter fokus på mennesket som samfundsborger og sætter fokus på både danske og globale udfordringer.

  • Har du nogensinde tænkt over, hvordan demokratiet egentlig fungerer, eller undret dig over, hvem der rent faktisk sidder på magten i Danmark?
  • Kunne du tænke dig at undersøge nogle af de politiske, økonomiske og matematiske tanker, som ligger til grund for nutidens teknologiske samfund?
  • Ønsker du, at se verden og politiske sammenhænge på forskellige måder?

Studieretningen med Samfundsfag A og Matematik A tilbyder mulighed for fordybelse i den type spørgsmål.
Du lærer at undersøge stikprøver og teste hypoteser ved hjælp af en række matematiske metoder. Disse metoder indgår også i gennemgangen af fx økonomiske discipliner om finanspolitik, økonomisk ulighed i velfærdsstaten, international økonomi og euroen.
Det vigtigste er, at du synes, det er spændende at få viden om og forståelse af, hvad der sker omkring dig og indsigt i den idémæssige baggrund for det. Du skal have lyst til at stille spørgsmål til og reflektere over samfundet omkring dig.
Ud over studieretningsfagene findes der 2 valgfagsmoduler, hvoraf det ene skal anvendes til at løfte et naturvidenskabeligt fag ti B-niveau. Det andet kan du vælge frit efter din egen interesse.

Se obligatoriske fag og valgfag her


Fremtidsmuligheder

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene til de fleste lange videregående uddannelser; især inden for humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne. Den kvalificerer ikke direkte til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m.
Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med de forskellige studieretninger. I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende studieretningsfag der er i denne studieretning.
Den skematiske oversigt viser, om der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag i studieretningen. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet ug.dk

“Jeg gik på Campus 10, og da jeg var i brobygning bestemte jeg mig for, at jeg ville på Thisted Gymnasium. Studieretningen med matematik og samfundsfag valgte jeg, fordi jeg gerne vil uddanne mig til advokat eller ingeniør. Og på de uddannelser er det ret godt at have matematik på det højeste niveau. Men jeg synes også, at vi har en masse fag, som kan bruges til alle mulige jobs. Og så kan jeg godt lide, at undervisningen for det meste foregår i faglokaler.”

Emma Marx Christensen, Samfundsfag A Matematik A