• Naturvidenskab

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der ønsker at koble teoretisk læren sammen med praksis.


For dig, der har en bred interesse i gymnasiets fagrække med et naturvidenskabeligt fokus og har et stort ønske om mange muligheder for videre uddannelse. Til dig, der gerne vil være en del af et undervisningsmilø med mulighed for forskning. Til dig, der først og fremmest interesserer dig for det at lære og forstå og som er glad for at arbejde med de naturvidenskabelige fag.

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Matematik A, Fysik B og Kemi B

Ud over studieretningsfagene omfatter undervisningen på denne studieretning de samme samfundsfaglige, humanistiske og kunstneriske fag som på de øvrige studieretninger. Studieretningsfagene hører naturligt sammen, og det giver optimale muligheder for samarbejde fagene imellem.

Undervejs i dit gymnasieforløb vil du komme til at arbejde med mange udfordrende og spændende projekter indenfor energi, teknologi, astronomi, matematisk modellering og materialekendskab. Nogle af de emner du vil stifte bekendtskab med er bølgelære, radioaktivitet, mekanik, kosmologi, syre-/basekemi, organisk kemi. Mere specifikke tværfaglige projekter kunne være:

 • Luftballoner
 • Grøn energi
 • Beregning af afstande i verdensrummet
 • Det skrå kast med og uden luftmodstand.
 • Unge Forskere Konkurrencen

De projekter, som du kommer i berøring med, veksler mellem teori og praksis. Du kommer altså op fra stolene og ind i laboratoriet. Der udføres mange forsøg, men ikke uden at der er et solidt fundament opbygget for at forstå principperne i forsøgene. Til forsøgene anvendes en stor variation af analysemetoder og moderne apparatur. Hvis skolens apparatur ikke rækker, vil ekskursioner til universiteter, forskningslaboratorier, virksomheder og andet godt blive aktuelle.

På denne studieretning skal du løfte et fag fra B–niveau til A-niveau. Det kan være engelsk, fysik, kemi eller evt. tysk. Ud over studieretningsfagene findes der 2 frie valgfagsmoduler, som er til rådighed til fag, der har din særlige interesse.

 


Fremtidsmuligheder

Denne studieretning åbner op for et maksimalt antal muligheder for videre studier. Den giver f.eks. adgang til næsten alle uddannelser inden for områderne naturvidenskab, ingeniørvidenskab, sundhedsvidenskab og de grønne videnskaber, hvor der stilles krav om matematik og flere naturvidenskabelige fag på høje niveauer (enkelte studier kræver, at du vælger fysik på A-niveau). Denne retning giver desuden uden yderligere valgfag adgang til alle andre videregående studier bortset fra nogle få sprogfag, der kræver et bestemt sprog på A-niveau.

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

Se obligatoriske fag og valgfag her

Biologi A

Kemi B

Biologi A og Kemi B

Undervejs i dit gymnasieforløb vil du blive præsenteret for mange udfordrende og spændende projekter indenfor sundhed, medicin, fødevarer, miljø og bioteknologi. Det kan være projekter så som:

 • Retsmedicin
 • Livsstilssygdomme som diabetes II og fedme
 • Biologiske målinger i Nationalpark Thy
 • Ølbrygning
 • Miljøforurening

De projekter, som du kommer i berøring med, veksler mellem teori og praksis. Du kommer altså op fra stolene, ind i laboratoriet og/eller ud i naturen, med hænderne placeret imellem kolber og jordprøver. Der udføres mange forsøg, men ikke uden at der er et solidt fundament opbygget for at forstå principperne i forsøgene. Til forsøgene anvendes en stor variation af analysemetoder og moderne apparatur. Hvis skolens apparatur ikke rækker, vil ekskursioner til universiteter, forskningslaboratorier, virksomheder og andet godt blive aktuelle.

Gennem undervisningen bliver du også i stand til at tage stilling til væsentlige problemer i samfundsdebatten, som f.eks. sundhed, genteknologi og miljøproblemer, og du opnår viden, så du kan træffe dine egne velbegrundede valg af livsstil.

På denne studieretning skal du løfte et fag fra B–niveau til A-niveau. Det kan være matematik, kemi, engelsk eller evt. tysk. Hvis du ønsker en videregående uddannelse indenfor visse sundhedsfaglige eller naturvidenskabelige retninger, er matematik på A-niveau ofte et adgangskrav. Ud over studieretningsfagene findes der 2 frie valgfagsmoduler, som er til rådighed til fag, der har din særlige interesse.


Fremtidsmuligheder

 

Studieretningen giver et solidt naturvidenskabeligt fundament til at studere videre til f.eks. jordemoder, sygeplejerske eller miljøteknolog. I studieretningen skal du vælge mellem forskellige valgfag, og med den rette kombination af disse åbner studieretningen også op for, at du kan studere videre til biolog, læge, ingeniør, agronom, dyrlæge, farmaceut, og de fleste andre naturvidenskabelige uddannelserKlik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

Se obligatoriske fag og valgfag her

Biologi A

Kemi B

Idræt B

Biologi A, Kemi B og Idræt B

 • Har en generel interesse for naturvidenskab og for idræt
 • Gerne vil opnå en bred viden indenfor områderne natur, miljø og sundhed
 • Vil gå på en studieretning med Biologi A, Kemi B og ”noget ekstra”
 • Brænder for sport, og gerne vil lære mere om hvordan kroppen fungerer og hvordan man skal træne
 • Synes det er spændende, at lave målinger og forsøg og udtænke egne eksperimenter
 • Holder af naturen, og gerne vil lave undersøgelser ude i Nationalparken
 • Vil være del af et unikt og innovativt studie- og udeskolemiljø omkring gymnasiets feltstation Skovly i Vilsbøl Klitplantage.
 • Er en aktiv og nysgerrig person, som har mod på at prøve nye spændende idrætsgrene
 • Foretrækker at der er en direkte forbindelse mellem teoretisk viden og den praktiske anvendelse
 • Drømmer om en fremtid indenfor idræt, sundhed eller det medicinske område
 • Vil bidrage til at løse fremtidens globale udfordringer, indenfor fx naturbevarelse, fødevareforsyning og sygdomsbekæmpelse.

Fremtidsmuligheder

Hvis du vælger studieretningen med Biologi A, Kemi B og Idræt B, så får du en bred uddannelse, og kan yderligere tilpasse din uddannelse efter din egen personlige smag gennem fire valg. Du skal vælge et kreativt fag, et 2. fremmedsprog foruden engelsk, som er obligatorisk, og opgradere et fag (matematik, engelsk, kemi eller evt tysk), fra B- til A-niveau. Desuden har du et valgfrit fag på C-niveau, fx naturgeografi eller psykologi. Hvis du vælger at opgradere matematik fra B- til A-niveau så giver denne studieretning adgang til stort set alle uddannelsesmuligheder.

Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med de forskellige studieretninger.

I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende studieretningsfag der er i denne studieretning.
Desuden skal der vælges et af de sprog, som Thisted Gymnasium udbyder – se den skematiske oversigt ovenfor. Den skematiske oversigt viser også, om der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag i studieretningen. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

Se obligatoriske fag og valgfag her

“Da jeg er rimelig boglig, valgte jeg at tage direkte på stx efter 9. klasse. Jeg godt kan lide at arbejde med ting, der er konkrete og ikke skal diskuteres så meget. Studieretningen med biologi og kemi er derfor den helt rigtige for mig. Desuden synes jeg, at biologi er megaspændende. Når jeg er færdig med gymnasiet, håber jeg på at få et arbejde, der giver mening - og gerne noget, hvor jeg har med mennesker at gøre. Derfor er min drøm også at læse medicin.”

Clara Daa Grønkjær, Biologi A Kemi B