• Om skolen

Skolen tilbyder to gymnasiale uddannelser, der giver adgang til videregående uddannelse: almen studentereksamen (stx) og højere forberedelseseksamen (hf)

Skolens nuværende bygninger er fra 1974. Undervisningen foregår i faglokaler og de mange hjælperum, og det store fællesareal indbyder til selvstændige elevaktiviteter, individuelt og i grupper.

Faciliteter

En naturvidenskabelig fløj blev indviet i 2006, den kreative fløj gennemrenoveret i 2009, og i 2012 blev opført en særskilt samlingssal (Teutonersalen), som udover skolens mange forskelligartede aktiviteter også anvendes som supplement til Thisted bys andre kulturinstitutioner.

Den nærliggende Thy Hal rummer moderne idrætsfaciliteter.

Som et led i skolens undervisningsmiljø og fastholdelsespolitik gives mulighed for at deltage i lektiecaféer, og alle 1.klasser har tilknyttet elevtutorer. Endvidere har eleverne mulighed for at få tilknyttet en mentor, ligesom der på skolen fungerer en åben psykologordning.

Skolen omfatter godt 500 elever og ca. 45 lærere.