HF – vejen til en mellemlang videregående uddannelse

HF er en to-årig ungdomsuddannelse som tager afsæt i en kombination af teori og praksis med konkrete problemstillinger fra ”den virkelige verden”. Der er således meget fokus på aktiviteter ud af huset og, at du med afsæt i et konkret tema arbejder på tværs af fagene.

På HF-uddannelsen har du færre fag end i eksempelvis STX, men som elev sikres du den almene dannelse, så du er klædt på til efterfølgende at tage en videregående uddannelse. Undervejs i dit to-årige forløb vil vi således lave brobygningsaktiviteter til forskellige videregående uddannelser alt efter den enkelte elevgruppes interessefelt. Ligeledes vil du løbende opleve samarbejde med eksempelvis børnehaver, politi, sygehus/sundhedsvæsen, skoler, militær, beredskabsstyrelse, kommune etc.

HF indeholder udover fagpakkerne undervisning i obligatoriske fag såsom engelsk, dansk, NF (Naturvidenskabelig faggruppe – en blanding af biologi, kemi og naturgeografi) og KS (Kultur og samfundsfag – blanding af Historie, samfundsfag og religion). Som HF’er har du ligeledes mulighed for at vælge yderligere valgfag, som sikrer, at du både får en god almendannelse og en bred vifte af muligheder for videre studier efterfølgende. Hvis du efter HF vil tage en universitetsuddannelse, skal du tage en udvidet fagpakke.

Klik her for at se, hvilke videregående uddannelser, den 2-årige hf giver adgang til på Adgangskortet ug.dk

 


Mød tre af skolens HF`ere


 


 


 

 

HF med fokus og fagpakker

Som HF’er på Thisted Gymnasium skal du efter det første halve år vælge en af vores tre fagpakker. Undervisningen i fagpakkefagene starter dog først i 2.hf

 • Samfund, politi og militær
  med fagene Idræt B og Samfundsfag B
 • Sundhed og omsorg
  med fagene Biologi B og Psykologi C
 • IT og teknik
  med fagene Matematik B og Informatik C

De forskellige fagpakker henvender sig til elever med forskellige interesser og overskriften afspejler sig i toningen af undervisningen. Fagpakkerne giver dig en indsigt i og forståelse for de muligheder, som en fremtidig professionsuddannelse giver. Hermed ikke sagt, at man nødvendigvis skal være lærer eller pædagog, hvis man vælger fagpakken med Pædagogik og undervisning. Du skal dog under din HF-uddannelse både stifte bekendtskab med relevante videregående uddannelser og mulige jobs og interessefelter indenfor den enkelte fagpakke. Således skal du gerne undervejs i din HF-uddannelse blive afklaret i forhold til din fremtidige uddannelse.

Af emner du kan komme til at arbejde med kan nævnes:

 • Brugen af naturen
 • Sundhed – kost og motion
 • Krigsdeltagelse
 • Kriminalitet og straf

Som HF’er får du ikke standpunktskarakterer, men der vil løbende være en tæt dialog om din faglige udvikling. Der vil være eksamener efter hvert semester dvs. efter hvert halve år.

Du skal, når du søger ind på HF vælge, om du ønsker idræt eller et kunstnerisk, kreativt fag. Hvis du påtænker samfund, politi og militær-fagpakken skal du vælge idræt.

Obligatoriske fag, valgfag og muligheder

Hvis du vil vide mere om obligatoriske fag og valgfag, kan du klikke her. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du vil høre mere.

Ministeriet har udviklet programmet “Adgangskortet”, der giver mulighed for at se, hvilke uddannelser, man får adgang til med en hf.
I nedenstående link har vi anført de adgangsgivende fag, der er på hf.
Den skematiske oversigt viser også, om der vil være mulighed for at vælge andre adgangsgivende fag på HF. Vær opmærksom på, at de fag, der fremgår af Adgangskortet, ikke nødvendigvis er udbudt på Thisted Gymnasium.
Klik her og se, hvilke videregående uddannelser hf giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

 

Flyer

Vi har lavet en lille flyer, hvor du kan læse mere om denne studieretning.

Klik her

Adgangskrav til HF

Ansøgere, der søger optagelse i 2017, skal  være erklæret uddannelsesparat og have aflagt folkeskolens  9. eller 10. klasse-prøve i:
1. dansk (skriftlig og mundtlig)
2. matematik (skriftlig og mundtlig)
3. engelsk (skriftlig og mundtlig)

Endvidere skal ansøgere opfylde følgende krav:

 • have aflagte folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) eller folkeskolens 10. klasse-prøve i fysik/kemi.
 • have modtaget 4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk), og som minimum være indstillet til prøve efter 9. klasse.

Ansøgere, der ikke kommer direkte efter folkeskolen/efterskolen, bliver indkaldt til en optagelsessamtale hos en studievejleder. Samtalen skal afklare, om ansøgerens kvalifikationer er tilstrækkelig til optagelse på uddannelsen. Kvalifikationerne omfatter ikke kun eksamensbevis, men også erhvervserfaring og andet.

Er du god til bordfodbold?

HF på Thisted Gymnasium

Uddannelsen indledes med et 4-ugers introduktionskursus, hvor vi lægger vægt på dit nye liv som studerende på Thisted Gymnasium.

Det brugte jeg min HF til…

Nedenfor kan du se videoer fra Nanna Larsen og Klaus Junget, der begge blev HF-studenter på Thisted gymnasium.

 

Tidligere og nuværende elever udtaler

Jeg valgte en studieretning med stort fokus på samfundsfag, fordi jeg ser det som en grundlæggende værdi, at kunne danne sig sit eget indtryk ud fra “rå” læren i stedet for at blive farvet af omverdenen. Samtidig blev jeg rustet til at deltage i den offentlige debat.

Emil Vinther

Samfundsfag

Emil Vinther

Jeg valgte HF, fordi det åbner op for mange muligheder, og fordi der er plads til alle. Hverdagen på TG er lærerig og sjov. Jeg valgte netop Thisted gymnasium fordi jeg har venner, der talte godt om stedet.

Helena

Hf

Helena

Jeg valgte den kunstneriske studieretning, fordi jeg elsker musik. Fagene musik og engelsk rustede mig fremtiden inden for musikken og jeg styrkede færdigheder og egenskaber.

Alvin Böckel

Musik

Alvin Böckel